Dijous 18 sessió ¨Techno¨ a càrrec de Perkaltech (local climatitzat)…& Freshdrinks