Aquest mes prepareu-vos!
Per començar dijous 3 d’abril Sessió d’EdgarReal i nou LivePaintingShow & video de’n Hono (a les 8’45 de la tarda; puntualitat please)
EdgarRealHonoDJ