Taki183 Edició limitada MTN

Taki183 Edició limitada MTN

40,00

Tots els escriptors del món coneixen el nom: TAKI 183. Un adolescent del carrer 183 de Washington Heights, al nord de Manhattan, que va començar a escriure el seu nom en 1969. TAKI és el diminutiu de diversos noms grecs, amb el número del seu carrer a continuació, seguint l’estil dels escriptors de murs de l’època.

Durant l’estiu de 1970, TAKI 183 va treballar com a missatger, la qual cosa li va portar molt més allà dels límits del seu barri. Sense pagar el taxi que li finançava el seu cap, es dirigia a peu als seus destins de lliurament, escrivint pel camí, la qual cosa li va convertir en el primer escriptor de grafiti a ser “all-*city”. La senzilla signatura de TAKI va captar l’atenció d’un periodista i, en l’estiu de 1971, va aparèixer un article en The New York Times. TAKI va ser el primer novaiorquès que es va fer famós per pintar grafiti.
TAKI 183 és una llegenda el nom de la qual ha donat la volta al món sent un dels precursors del moviment del grafiti.
www.taki183.net

Todos los escritores del mundo conocen el nombre: TAKI 183. Un adolescente de la calle 183 de Washington Heights, al norte de Manhattan, que empezó a escribir su nombre en 1969. TAKI es el diminutivo de varios nombres griegos, con el número de su calle a continuación, siguiendo el estilo de los escritores de muros de la época.

Durante el verano de 1970, TAKI 183 trabajó como mensajero, lo que le llevó mucho más allá de los límites de su barrio. Sin pagar el taxi que le financiaba su jefe, se dirigía a pie a sus destinos de entrega, escribiendo por el camino, lo que le convirtió en el primer escritor de graffiti en ser “all-city”. La sencilla firma de TAKI captó la atención de un periodista y, en el verano de 1971, apareció un artículo en The New York Times. TAKI fue el primer neoyorquino que se hizo famoso por pintar graffiti.
TAKI 183 es una leyenda cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo siendo uno de los precursores del movimiento del graffiti.
www.taki183.net

Només en queden 1 en estoc