El dimecres 5 de febrer s’inaugura la nova exposició d’en Patrick Grau “Aigua i vida”
de 19 a 21h amb banda sonora especial per la diada creada per el mateix Patrick
aiguavidafly