Expo Francesc Punsola, del 7 al 30 de juny, Inauguració 7 de juny de 19 a 22,30h amb DJ Lalilalola
Frank Trepax, un dels propulsors de l’Art Urbà a Barcelona, presenta una nova col·lecció d’obra gràfica sobre paper…