Durant l’Agost obrim els dimecres a la tarda de 5 a 8’30