Durant L’agost obrirem els dimecres de 17 a 20’30h