Llorenç Vendrell (Barcelona)
1 - 31 octubre 2020
Morcky (Itàlia)
5 - 28 novembre 2020
Werens (Sabadell) http://werens.com
3 - 30 gener 2021