Inauguració
Dijous, 2 novembre 2023
Horari
18:00 a 21:00 h
Vicenç Ferreres
2 novembre - 30 novembre 2023
Vicenç Ferreres