Inauguració
Dijous, 8 febrer 2024
Horari
18:00 a 21:00 h
Dj Session
HarvestFlint
Red Point
8 febrer - 29 febrer 2024
Marcel Camps

L’Escultura de Marcel Camps expressa les experiències sentiments que sorgeixen com a reflex de les relacions humanes amb el seu entorn, per tant, la seva obra vol relacionar l’home i el seu cos amb l’univers; una implementació més enllà de les fronteres de la realitat avançant a l’esfera de la transcendència. El que li interessa és transformar una cosa fonamental en un estat superior i el fa a través d’una geometria bàsica i l’ordenament estructural dels seus volums en relació amb l’espai, volums construïts a partir de formes bàsiques i estructures primàries, recreats mitjançant un ordre que es produeix en girs rítmics integrats a tall de traços envolupants.

La petjada de la memòria i les fossilitzacions arqueològiques graviten en aquestes obres per a reflexionar sobre conceptes com l’espai i el temps. En aquesta mostra es presenta una selecció de petit i mig format representativa del seu treball, on darrerament el color va agafant protagonisme.