Inauguració
Dijous, 7 febrer 2019
Horari
19:00 a 22:30 h
Ploma d’escorça
7 febrer - 2 març 2019
Cesc Homet

Ploma d’escorça, cor artístic que rep el nom gràcies a les matèries que essent vives protegeixen el cos de l’au i de l’arbre, s’inspira en els antics i artesans útils per la comunicació gràfica i és així mateix una reflexió en vers la tutela dels tractats signats pels humans que per la seva consistència haurien de defensar els drets civils fonamentals, emparar la dels éssers vius i preservar els recursos naturals i que alhora de tot això és tenir-ne la consciència de salvaguardar constantment la seva fragilitat.