Inauguració
Divendres, 4 octubre 2024
Horari
18:00 a 21:00 h
Expo en preparació
4 octubre - 30 octubre 2024