Flors Grogues “Werens”
Gener 2020
La repressió que està patint el poble català no té precedents en una Europa del S. XXI que es diu democràtica. El cas de Catalunya és, a dia d’avui i sense cap mena de dubte, la vergonya d’Europa. Però, la fèrria voluntat i la persistència d’aquesta gent pacífica per defensar la seva cultura i el seu dret a l’autodeterminació sense recórrer a la violència està essent també extraordinària i exemplar.
Els constants greuges que rep el poble català per part del govern espanyol són constants i flagrants. Una bona part dels seus governants han estat empresonats o pateixen exili i la censura ha arribat a punts extrems i tan hilarants com ho és la prohibició dels símbols en color groc.

Tandem Pedro & Conchi
Simbiosi d’il·lustració i pintura realista.

CAPS “Xavi Valiente”