_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Expo Werens&Matilda (Sabadell)

Werens and Matilda to Impaktesvisuals
From 13 December 2007 to 9 January 2008
“Come poked”
© s Despr√ three years sharing their art with artists from around the country in his particular gallery, own pomotors this project art√ ≠ stic, Werens and Matilda come m√ † to join their works in one exposici√≥ under the name “come poked” ≠ aix√ inviting all regulars and not to enter this space art√ ≠ stic and participate in the day of inauguraci√≥.

Werens i Matilda a ImpaktesVisuals Del 13 de desembre del 2007 al 9 de gener del 2008 "Vine a treure el cap" Després de tres anys compartint el seu art amb artistes de tot el pais a la seva particular galeria, els propis pomotors d'aquest projecte artístic, Werens i Matilda, es donen la mà per unir les seves obres en una mateixa exposició sota el nom "vine a treure el cap", convidant així a tots els assidus i als que no a entrar en aquest espai artístic i a participar en el dia de la inauguració.

Werens i Matilda a ImpaktesVisuals Del 13 de desembre del 2007 al 9 de gener del 2008 "Vine a treure el cap" Després de tres anys compartint el seu art amb artistes de tot el pais a la seva particular galeria, els propis pomotors d'aquest projecte artístic, Werens i Matilda, es donen la mà per unir les seves obres en una mateixa exposició sota el nom "vine a treure el cap", convidant així a tots els assidus i als que no a entrar en aquest espai artístic i a participar en el dia de la inauguració.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Expo OBJECTE! Josep Berenguel (Manresa)

AIM Expo!
The m√ © s my big headaches (2005)
Exposició OBJECT!
25 October to 17 November 2007
Sometimes we look or visualize things as understood by its name, somehow això already predestined and fits our thinking.
© M√ enll√ † s name things, the tend√®ncies, only taking its form, its volume, its soul √ † object, there is a way to observe the objects without fear non understand without a “by qu√®” …

 

Expo OBJECTE! El més gran dels meus mals de cap (2005) Exposició OBJECTE! del 25 d'octubre al 17 de novembre del 2007 De vegades mirem o visualitzem les coses tal com s'entenen pel seu nom, d'alguna manera això ja predestina i encaixa el nostre pensament. Més enllà del nom de les coses, de les tendències, nomes agafant la seva forma, el seu volum, la seva ànima d'objecte, hi ha una manera d'observar els objectes sense por a no comprendre, sense un "per què",...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Werens DINAMO (Sabadell)

DYNAMO Exposició
7 to 29 September
New jobs in Werens, m√ © s din√ † mics and en√®rgenics than ever!
The mixture of shapes and texture express m√∫sica rhythms fren√®tics with fluorescent colors illuminated by ultraviolet light …
All experiència a visual spectacular and surprising.

 

Exposició DINAMO del 7 al 29 de setembre Els nous treballs d'en Werens, més dinàmics i enèrgenics que mai! La mixtura de formes i textura expressen la música de ritmes frenètics, amb colors fluorescents il.luminats per llum ultravioleta... Tota una experiència visual, espectacular i sorprenent.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pez (Bcn)

PEZ
Smiling since 1999
from 8 to 30 June 2007
Inauguraci√≥: Friday, June 8 to 19 22’30h
Born in Barcelona, raised in the district of San Adri√ † Bes√≤s. Start your adventure as graffiti in 1999. Pez √ © s known for its icon, fish expressive smile. © s Despr√ fish, Pez has developed new characters always characterized by his big smile, making his creations enjoy c√≤miques situations, always with joy and color.

PEZ somrient des de 1999 del 8 al 30 de juny del 2007 Inauguració: divendres 8 de juny de 19 a 22'30h Nascut a Barcelona, criat al barri de Sant Adrià del Besòs. Inicia la seva aventura com a graffiter al 1999. Pez és conegut per la seva icona, un peix expressiu de gran somriure. Després del peix, Pez ha anat desenvolupant nous personatges sempre caracteritzats pel seu gran somriure, fent gaudir les seves creacions de situacions còmiques, sempre amb alegria i color.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Actua

ACTS
col¬Σlectiva expo on changing clim√ tic †
5 to 28 July 2007
inauguraci√≥ Thursday 5 July 19 to 22,Äô30h
The √∫ltima exposici√≥ season Impaktes Visuals want to commit to ask ourselves a topical issue: how the change affects clim√ † tic our lives ?. It has made an appeal to those who want to demonstrate the effects of the change clim√ † tic trav√ © s of art, and how it can help sensibilitzaci√≥. Dif√ ≠ cil challenging enough, since qu√® est√ † triggering the global warming represents m√∫ltiples conseq√º√®ncies.

ACTUA expo col·lectiva sobre el canvi climàtic del 5 al 28 de juliol 2007 inauguració dijous 5 de juliol, de 19 a 22’30h L'última exposició de la temporada a Impaktes Visuals vol apostar per plantejar-nos un tema d'actualitat: com afecta el canvi climàtic a les nostres vides?. S'ha fet una crida a aquells que vulguin manifestar els efectes del canvi climàtic a través de l'art, i com aquest pot ajudar a la sensibilització. Un repte prou difícil, ja que el què està desencadenant l'escalfament de la terra suposa múltiples conseqüències.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Limbo

May 11 to June 2, 2007
Inauguraci√≥: Friday 11 May to 19 22’30h
psychedelic internal transfusionades faces, bright graffiti waste atm√≤sferes delusional …

5679235114376205

http://limbopsyco.blogspot.com.es/

Facebook

Instagram

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Collective writers Round One (Assault) made Sacke, Heck, Land, Maker Zudi and Ronwe
from 13 April to 5 May 2007
Inauguraci√≥: Friday 13 April to 19 22’30h
These artists moved his art to urb√ † supports tels to approach all his art in small format …

Collective d'escriptors Round One (Asalto) format per Sacke, Heck, Land, Maker, Zudi i Ronwe del 13 d'abril al 5 de maig del 2007 Inauguració: divendres 13 d'abril de 19 a 22'30h Aquests artistes traslladen el seu art urbà a suports de tels per apropar-nos tot el seu art en petit format...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TERESA PAMPALONA Sabadell, 1984

 

Plot, TEXTURES AND PRINTS
a exposició Teresa Pampalona
8 to 31 març 2007
Inauguraci√≥: Thursday 8 to 19 22’30h
Visual Impaktes presents the first solo exhibition of the young artist Teresa Pampalona. The inauguraci√≥ matches mar√ß 8, day of working women, and take the aix√ ≠ ocasi√≥ to highlight the commitment of the room by the work of young artists from Sabadell.

TRAMES, TEXTURES I ESTAMPATS una exposició de Teresa Pampalona del 8 al 31 de març del 2007 Inauguració: dijous 8 de 19 a 22'30h Impaktes Visuals presenta la primera mostra individual de la jove artista Teresa Pampalona. La inauguració coincideix amb el 8 de març, dia de la dona treballadora, i així aprofitem l'ocasió per remarcar l'aposta de la sala pel treball de joves creadores sabadellenques.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2nd Art Contest ≠ mere Ef√

 

© s M√ 80, Äútotxos of art,Äù have been selected to participate in the competition organized by Visual Impaktes

2n-Concurs-dArt-Efímer